OVERLIJDENSBERICHT EREVOORZITTER

Geachte leden, vrienden en kennissen,

Op 10 september 2020 overleed onze erevoorzitter, Julien De Braekeleer, op 83-jarige leeftijd. Hij is zowat 30 jaar lang voorzitter geweest van onze vereniging en heeft ze gedurende die periode tot grote bloei gebracht en ze uitgebouwd tot een van de sterkste afdelingen in het gewest Aalst. Het ledenfeest, de busuitstap, de hofprijskamp en de snoeiles zijn onder zijn voorzitterschap uitgegroeid tot de topevenementen van de afdeling.

Julien is tot aan zijn dood lid gebleven van onze afdeling. Zijn tuin is steeds een pareltje gebleven waar hij met terechte trots van genoot.

Bedankt, Julien, voor je grote inzet voor onze tuinders. Rust nu in vrede…

En zo heeft onze afdeling binnen een tijdsbestek van één jaar zowel haar voorzitter als haar erevoorzitter verloren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van TuinHier Schendelbeke

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG

Geachte TuinHier,

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation) van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 met al zijn aspecten in voege is getreden.

Onze feitelijke vereniging hecht uiteraard veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom steeds zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door onze feitelijke vereniging “TuinHier Afdeling Schendelbeke“, Groenlaan 36 te 9506 Schendelbeke, gebruikt voor het ledenbeheer, de verspreiding van ons ledenblad ‘TuinHier Magazine’ en de organisatie van activiteiten zoals ons jaarlijks ledenfeest en de jaarlijkse busreis, de gezamenlijke aankoop van zaden en vetstoffen en overige activiteiten zoals onze traditionele snoeiles of andere leerrijke activiteiten.

Indien u vragen heeft over welke persoonsgegevens onze feitelijke vereniging precies verwerkt, kunt u steeds contact opnemen met een van onze bestuursleden. De contactgegevens kunt u terugvinden in onze pagina ‘Bestuur’ op deze website.

In uitvoering van deze Europese verordening heeft u tevens recht op inzage in uw persoonsgegevens en om deze gegevens te laten verbeteren of te laten wissen. Onze vereniging heeft ervoor gekozen om uw persoonsgegevens steeds automatisch te wissen binnen het jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Namens het Bestuur,

Leden werven leden

Wellicht ken je ook mensen in jouw omgeving of familiekring die eveneens gepassioneerd zijn door tuinieren, maar die onze vereniging nog niet ontdekt hebben.

Wil je ze eens aangenaam verrassen, hetzij als verjaardags- of nieuwjaarsgeschenk of een andere gebeurtenis, maak hen dan lid bij één van onze bestuursleden.

Alvast bedankt!