Archive for oktober, 2019

OVERLIJDENSBERICHT VOORZITTER

Geachte leden, vrienden en kennissen,

Diepbedroefd melden wij u het overlijden van onze voorzitter, de heer Maurice De Nauw.

Hij zal zonder twijfel in onze herinneringen blijven voortleven als een voorzitter die zich steeds met hart en ziel heeft ingezet voor onze vereniging ‘TuinHier Afdeling Schendelbeke’. 

Hierbij wensen wij ons oprecht medeleven te betuigen met de familie van onze vriend en voorzitter Maurice.

 

 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de aula van ‘Uitvaartverzorging Van den Driessche’, Astridlaan 77 te Geraardsbergen op dinsdag 8 oktober 2019 om 11 uur.
Het online rouwregister vindt u op www.vandendriessche.be

Namens het bestuur van TuinHier Schendelbeke