Archive for the ‘Nieuws’ Category

OVERLIJDENSBERICHT VOORZITTER

Geachte leden, vrienden en kennissen,

Diepbedroefd melden wij u het overlijden van onze voorzitter, de heer Maurice De Nauw.

Hij zal zonder twijfel in onze herinneringen blijven voortleven als een voorzitter die zich steeds met hart en ziel heeft ingezet voor onze vereniging ‘TuinHier Afdeling Schendelbeke’. 

Hierbij wensen wij ons oprecht medeleven te betuigen met de familie van onze vriend en voorzitter Maurice.

 

 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de aula van ‘Uitvaartverzorging Van den Driessche’, Astridlaan 77 te Geraardsbergen op dinsdag 8 oktober 2019 om 11 uur.
Het online rouwregister vindt u op www.vandendriessche.be

Namens het bestuur van TuinHier Schendelbeke

Workshop ‘Je eigen moestuin’

Busreis naar Rotterdam op zaterdag 11 augustus 2018

Beste TuinHierders

Via de onderstaande link kunt u genieten van enkele mooie foto’s van onze interessante daguitstap naar Rotterdam.

Wij hopen alvast dat u ervan genoten heeft!

De Bestuursleden wensen u nogmaals te bedanken voor uw deelname.

Namens het Bestuur,

DE VERWOESTE STAD – OSSIP ZADKINE 

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG

Geachte TuinHier,

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation) van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 met al zijn aspecten in voege is getreden.

Onze feitelijke vereniging hecht uiteraard veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de bescherming van uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom steeds zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door onze feitelijke vereniging “TuinHier Afdeling Schendelbeke“, Groenlaan 36 te 9506 Schendelbeke, gebruikt voor het ledenbeheer, de verspreiding van ons ledenblad ‘TuinHier Magazine’ en de organisatie van activiteiten zoals ons jaarlijks ledenfeest en de jaarlijkse busreis, de gezamenlijke aankoop van zaden en vetstoffen en overige activiteiten zoals onze traditionele snoeiles of andere leerrijke activiteiten.

Indien u vragen heeft over welke persoonsgegevens onze feitelijke vereniging precies verwerkt, kunt u steeds contact opnemen met een van onze bestuursleden. De contactgegevens kunt u terugvinden in onze pagina ‘Bestuur’ op deze website.

In uitvoering van deze Europese verordening heeft u tevens recht op inzage in uw persoonsgegevens en om deze gegevens te laten verbeteren of te laten wissen. Onze vereniging heeft ervoor gekozen om uw persoonsgegevens steeds automatisch te wissen binnen het jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Namens het Bestuur,

Leden werven leden

Wellicht ken je ook mensen in jouw omgeving of familiekring die eveneens gepassioneerd zijn door tuinieren, maar die onze vereniging nog niet ontdekt hebben.

Wil je ze eens aangenaam verrassen, hetzij als verjaardags- of nieuwjaarsgeschenk of een andere gebeurtenis, maak hen dan lid bij één van onze bestuursleden.

Alvast bedankt!